22Дизайнерът на облекло днес е представител на една силно развита транснационална индустрия. Неговите проекти, реализирани като готови изделия, се явяват елемент от средата, която обитаваме, а модата отдавна не е територия, запазена за малка и привилегирована социална група.
Тя е част от съвременния начин на живот и за много от нас, като потребители, съществен начин за самоизява. Как възприемаме, осмисляме и оценяваме модерната дреха са въпроси, чиито отговори са най-често субективни и поради това достатъчно противоречиви. Възможен ли е подход, който предполага по-обективен поглед? Убедени сме, че можем да достигнем до същественото в една дреха, разглеждайки я като краен продукт на рационален дизайн процес. Тази позиция ни дава добрата възможност да посочим характерните й особености – не говорим за субективна качествена оценка – дали ни харесва, или не. Нашата гледна точка позволява, първо – много по-еднозначен отговор на въпросите, свързани с това, кое в нея ангажира и грабва вниманието и второ – което за нас е по-важно, възможността то да се констатира в един ранен етап от нейното проектиране.
Подобен подход работи не само при анализ на един проект или съвременно изделие, но и ако обърнем поглед назад във времето, когато дизайн на облекло не съществува, а дрехите се „проектират” и изработват в ателиетата на сръчни занаятчии. Днес ние не знаем кой е автор на тези облекла и дали в реалното си съществуване са били така впечатляващи, каквито ги виждаме днес – там, където най-често се срещаме с тях – в произведенията на изкуството. Техните създатели са ги изработвали в своите ателиета, базирайки се на натрупани в практиката не толкова знания, колкото похвати и умения, влияейки се от каноните или вкусовете на своето време, в зависимост от притежаваните инструменти и най-вече сръчност. Въпреки това в композицията на тези костюми откриваме форми и принципи, много близки или идентични с тези, залегнали в структурата на един модерен продукт.

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required