Някои деца, които страдат от късогледство показват непрекъснато усилване на късогледството през годините на обучение, включително и в гимназията. Късогледството е едно от най-често срещаните състояния на очите в света. Разпространението на късогледството се увеличава непрекъснато.

Класификация на остротата на късогледството

Късогледството, като всички рефракционни грешки, се измерва в диоптри, които са същите единици, с които се измерва оптичната сила на очилата и контактните лещи.

Силата на стъклата, които коригират късогледството, се предхождат от знак минус (-) и традиционно се измерват със стъпка  0,25 D.

Силата на късогледството често се определя така:

Леко късогледство: -0.25 до -3.00 D

Умерено късогледство: -3.25 до -6.00 D

Силно късогледство: повече от -6.00 D

Лекото късогледство обикновено не увеличава риска за здравето на окото. Но умереното и силно късогледство понякога са свързани със сериозни странични ефекти, застрашаващи зрението. Когато това се случи, понякога се използва терминът дегенеративно късогледство или патологично късогледство.

Възрастните със силно късогледство обикновено са имали късогледство още като деца, а късогледството се е развивало година след година.

Свързани с късогледството проблеми с очите

Ето кратко резюме на сериозни проблеми с очите, които понякога са свързани с късогледство, особено при силно късогледство:

Късогледство и катаракта. В едно скорошно изследване на катаракта и хирургията на катаракта сред корейците със силно късогледство, изследователите открили, че катарактата се развива по-скоро при силно късогледи очи в сравнение с нормалните очи.

Очите със силно късогледство имат по-висока честота на допълнителни заболявания и усложнения като отлепване на ретината.

Също така, резултатите след операцията на катаракта не са били толкова качествени при силно късогледите очи.

В едно австралийско проучване на повече от 3600 възрастни на възраст от 49 до 97, шансовете за наличие на катаракта са се увеличили значително при по-силното късогледство.

Освен това, шансовете за наличието на определен вид катаракта са два пъти по-високи сред пациентите със силно късогледство в сравнение с тези с леко.

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required