Бизнес консултант е специалист, който предоставя компетентни и ефективни съвети на предприемачи или фирми по бизнес въпроси. Професията е подходяща за тези, които се интересуват от икономика и психология. Основната задача на бизнес консултанта е да разпознае проблема в бизнеса и да предложи начини за успешно преодоляване на проблема под формата на специфични решения.

След като проучи състоянието на нещата в организацията, специалистът извършва цялостен анализ на ситуацията, установява причините за даден проблем и прави набор от препоръки за неговото решаване. Понякога бизнес консултантът е пряко ангажиран в изпълнението на предложените от него решения, за да изясни тяхната ефективност и да се адаптира, ако е необходимо, като доведе проекта до успешно приключване.

Функционалните отговорности на бизнес консултанта са следните:
– първоначална оценка на състоянието на бизнеса в организацията като цяло и в детайли – по отношение на финансите, труда и материалните ресурси, производствения и иновационен потенциал;
– идентифициране на проблеми в бизнеса;
– оценка на перспективите за развитие на организацията;
– анализ на ефективността на съществуващите бизнес проекти;
– разработване на препоръки за икономическо и материално-техническо усъвършенстване на организацията – предлагане на конкретни действия, например, привличане на кредити, промяна на съотношението на активите и пасивите, приходи и разходи, организационна структура, увеличаване на производствените обеми и разширяване на пазарите за продажби.

Освен това може да предложи създаване на нови проекти за развитие на компанията, както и да:
– подготви материали за създаване на нов бизнес проект;
– изготвяне на финансова и икономическа обосновка за нов бизнес план и неговата подготовка;
– направи изчисления на възможните рискове.
Предлага консултации по условията на сключени договори, споразумения, особено за големи сделки. Провеждане на бизнес обучения и поддържане на тясно сътрудничество с ръководството и персонала на компанията по всички въпроси.

Бизнес консултант е сравнително нова професия. Тя е престижна и високо платена. В тази област има малко добри специалисти, пазарът на труда е сравнително свободен. Предимство е възможността да общуват на равни начала с големите бизнесмени, подобрявайки техния бизнес, което е уникална възможност за установяване на бизнес връзки.

Отговорността за техните препоръки е на най-високо ниво. Не е лесно да станеш добър професионалист, защото обучението на високо ниво е сравнително малко и това налага упорита работа върху собственото развитие.

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required