1Твърде огромен процент са гражданите в страната ни, които стартират свой собствен бизнес, упражняващ различен предмет на дейност. В България са много на брой дружествата с ограничена отговорност, познати още като ООД. Както всички останали, така и те се нуждаят от продължителни юридически и административни процедури, с цел довеждане процеса до край. Познатото ви регистриране на ООД изисква време, средства и компетенции.

Регистрация на ООД – какво включва самата процедура?
Съществена част от регистрирането на дружество с ограничена отговорност е подготовката на самата документация. Тя изконсумира значителна част от времето ви, което би могло да бъде инвестирано в търговска дейност или друг вид задължения, представляващи важност за вас. За да си осигурите успешен завършек на самия процес, то вие трябва да комплектувате множеството данни, вписани коректно.

Необходими данни:
• Адрес на управление, както и седалище на фирмата
• Размер на учредителния капитал. Той не трябва да бъде по-малко от два лева
• Достоверна информация, относно разпределението на дяловия капитал
• Данните на съдружниците от документите за самоличност
• Данните на управителите и управителите на дружеството, отново изписани от документа за самоличност
• Наименование на дружеството или юридическото лице

 Допълнителни процедури при вписване на ООД
Всеки един бизнес се нуждае от стриктно заверяване на множество документации, гарантиращи му легалното протичане на дейността. Наред с всичките данни, които трябва да бъдат доброволно предоставени на конкретните органи, лицата са задължени да преминат и през още няколко строго изградени и стриктно формулирани правила и изисквания.

Вие се нуждаете от вписване в Търговския регистър на страната ни, в случай, че желаете да упражнявате определен предмет на дейност. Откриването на банкова сметка е задължително условие, което не би могло да бъде прескочено, поради една или друга причина. Всяка една фирма се нуждае от изготвянето на фирмен печат. Допълнителни искани от множество кандидатстващи търговци, са изготвянето на фирмени визитка, флаери и други рекламни материали, които не са изискващи се при стартиране на вашата стопанска дейност.

 Как да си помогнем?
Забързаният и модерен човек е лишен от време, което да бъде вложено в множеството посещения при различни административни и юридически процедури. Именно поради тази причина днес съществува рентабилно решение, което ви съпровожда. Бихте могли да се доверите на екип от специалисти, занимаващи се именно в тази област. Техният дългогодишен опит е доказателство за това, че с тяхното съдействие процесът ще достигне до своя край по-скоро от очакваното.
Те са до вас, тогава, когато се нуждаете от тяхната помощ. Компетенциите, знанията и уменията, които притежават са достатъчна предпоставка за това, че ще положите успешен старт на вашия бизнес. Освен това, професионалните лица са в готовност да ви съветват във всеки един момент, независимо пред какъв избор сте изправени.

Запознати сте, че процедурата по регистрация на ООД е дълъг и сложен процес, който изисква твърде много време. Лоялната подкрепа, която бихте могли да получите от опитния екип, е в позиция да ви дари със спокойствие и сигурност по пътя към достигане до целта. Произхождайки от това, следва да отбележим, че от вас не ще се изисква оформяне на документи и множество задължения, съпроводени от знания, които да притежавате.

 

 

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required