Всички тръбопроводи в старите жилищни сгради са изградени от метални тръби, които вече са корозирали. Ръждата е причина за влошеното състояние на водата, а дебита е намален и тя трудно стига до високите етажи. Много често тръбите имат и видими пукнатини, което крие опасност от наводнение. За да си спестите всички тези неприятности се налага смяна на щранговете. Continue reading “Реалната полза от смяна на щрангове” »