Плисе щорите представляват нагъната тъкан. Наименованието е измислено през 17-ти век, но самите плисета са съществували преди хиляди години. Египтяните и древните гърци подчертават гънките на телата си с помощта на гънки на дрехите. Гънките излязоха отвъд света на дрехите, превръщайки се в част от изтънчения интериор. Днес в обектива на вниманието са плисе щори. Continue reading “Описание и характеристика на плисе щори” »

1Твърде огромен процент са гражданите в страната ни, които стартират свой собствен бизнес, упражняващ различен предмет на дейност. В България са много на брой дружествата с ограничена отговорност, познати още като ООД. Както всички останали, така и те се нуждаят от продължителни юридически и административни процедури, с цел довеждане процеса до край. Познатото ви регистриране на ООД изисква време, средства и компетенции. Continue reading “Регистрация на ООД – стартирайте успешно своя бизнес” »