За православния християнин съвсем естествена е потребността от освещаване на апартамент. Главната цел на този обред е да се измоли Божията благодат. В основата на всяка църковна служба е да се осъществи желанието на всеки човек. Християните молят Бог да направи пътя им праведен, за да се чувстват добре. Continue reading “Освещаване на апартамента за мир и изобилие в семейството” »