Складове под наем се търсят и все по-голяма е необходимостта от тях. Потребност от тях имат не само производители и търговци, но и фирми с различни други дейности. За една част от тях са необходими помещения за съхраняване на документи, рекламни материали. Така нуждата от складове е голяма, но и предложения има.

Разнообразната цел на ползване на складови помещения е съпроводена и с различните изисквания към тях. Има материали които могат да се съхраняват на открито, други имат нужда само да са защитени от неблагоприятното влияние на атмосферните условия, а трети – от складове, в които може да се регулира температурата и влажността на въздуха.

За някои видове стоки като лекарствени продукти или алкохол и цигари, се изискват и специални разрешения. За това при търсене на складове под наем е необходимо да уточните всичко, от което имате нужда за правилното съхраняване на вашата продукция или стоки. Изискванията към вътрешното устройство и обзавеждане на складовите помещенията се свеждат преди всичко до това – оборудването да осигурява нормално разполагане на стоките, гарантиращо тяхното добро състояние. Таваните да са високи, вратите големи и пода да понася натоварване, за да се осигури нормална работа на техниката за товарене, складиране и разтоварване на стоките.

За се направи правилен избор на складове под наем е необходимо да се обърне внимание на много фактори – разположение на склада, работата на персонала, техниката, наличие на паркинг и възможност да маневрират големите товарни превозни средства. От особено значение е и репутацията на фирмата, собственик на складовете и ценовата политика.

Собствениците на складови помещения влагат средства, за да поддържат складовото оборудване в добро състояние, предлагат отопляеми помещения, хладилни камери, така че всеки клиент да бъде добре дошъл.

Намирането на складове под наем може да стане и онлайн, както и наемането. По-добре е да направите оглед на място и тогава да решите въпроса с наемането. Взаимоотношенията се уреждат с подписване на договор между двете страни. В договора се вписват правата и задълженията на всяка от страните, срок на договора, цена на наема,срок и начин на текущите плащания. За складовете под наем трябва да се впише подробно тяхното имущество.

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required