Появата на пазара на труда на професията професионален домоуправител реши проблемите на собствениците на жилища в големите жилищни сгради. Толкова трудния някога избор на човек, който да поеме отговорността за общата собственост сега се решава лесно с професионалното управление.

За да намери приложение това управление в жилищната сграда е необходимо решение на общото събрание на собствениците, защото за тази услуга всеки собственик трябва да внася определена месечна такса. Когато е решено да се ползва професионален домоуправител е желателно внимателно да се разгледат различните предложения в интернет. Вече много фирми предлагат тази услуга и за това е необходимо всяка кооперация да избере най-подходящата фирма за себе си. В сайта на всяка фирма са посочени цените на различните пакети услуги. Дейността започва след като се сключи договор със съответната фирма.

За да се опази общата собственост във входа е задължително да се правят навреме нужните ремонти. Профсионалният домоуправител е запознат отлично със закона за етажната собственост и знае как да подходи за всеки ремонт. Общото събрание решава от къде да се започне с ремонтите и кой да го изпълни. Професионалният домоуправител наблюдава и контролира ремонта, осъществява разплащянето.

Той е този, който води домовата книга, отчита всички приходни и разходни документи. За чистотата на стълбището и мазето отговорността е негова. Той осигурява чистач, плаща общите сметки за вода, ток и асансьор.

В кооперациите щрангове, стълбище, покрив, асансьор са обща собственост, но за съжаление не всички се отнасят отговорно към тях. Особено безотговорно е отношението към чистотата на стълбището и ползването на асансьора. На всеки му е приятно входа да бъде добре поддържан, стълбището осветено и асансьора да работи.

По необясними за нас причини все още има собственици, ползващи естествено всички общи части, но не желаят да плащат необходимата такса или се отнасят безотговорно към всички общи части. Всеки трябва да е наясно, че за да има добри условия във входа е необходимо да се отнася отговорно към всичко общо.

Професионалният домоуправител се справя много добре с всеки, който се опита да нарушава закона за етажната собственост и правилника за вътрешния ред. Той работи за доброто състояние на кооперацията и се отнася отговорно към всеки проблем.

Feedburner абонамент за статиите ми

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required